Výměna či vracení zboží

"Pokud vám z jakéhokoliv důvodu nebude oblečení vyhovovat, máte možnost ho do 14 dnů od převzetí vrátit a dostat zpět své peníze. (Neplatí v případě šití či úpravu oděvu "na míru")
Nepoužité a nepoškozené zboží pošlete
Českou poštou na adresu: Radka Režná Kubicová, Žižkova 1172/16, 741 01 Nový Jičín 
nebo 
Zasilkovnou na pobočku s ID 5617 KNIHKUPECTVÍ JANA FIALOVÁ, Masarykovo náměstí 14/9, 741 01 Nový Jičín.

Přiložte psanou informaci (číslo svého účtu a jméno). Případně mě informujte mailem. Peníze vracíme bankovním převodem po doručení nepoškozeného zboží nejpozději do 3 dnů. Neposílejte zboží zpět formou dobírky! Zboží vrácené tímto způsobem nemůžeme převzít a tím pádem se prodlouží i doba, než vám budou vráceny peníze zpět.

  • Pokud byla dodržena 14-ti denní lhůta na vrácení zboží, oblečení nejeví známky nošení a je vráceno v původním stavu, vracíme plnou výši přijaté platby (včetně poštovného, které jste zaplatili aby vám zboží mohlo být doručeno, ale bez dobírkovného).
  • Pokud vracíte jen část objednávky (například jeden kus ze tři), bylo poštovné realizováno a my vám vrátíme jen cenu nevyhovujícího, vraceného kusu.
  • Ve všech případech, částku za poštovné při zpáteční cestě - od vás k nám, hradíte vy sami a my vám ji neproplácíme.
Při odstoupení od kupní smlouvy můžete využít vzorový formulář ...
Jméno a příjmení kupujícího
Adresa kupujícího
Telefon a e-mail kupujícího 

Radka Režná Kubicová
IČO 66927340
Žižkova 1172/16
741 01 Nový Jičín

Datum

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Vážená paní Režná Kubicová,
dne ........ jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.rezna.cz s vámi uzavřel/a kupní
smlouvu, jejímž předmětem bylo ... Toto zboží jsem převzal/a dne ...
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického
prostředku komunikace na dálku, rozhodl/a jsem se využít svého práva podle ustanovení
§ 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.
Zboží vám zasílám zpět v samostatné zásilce, zároveň vás žádám o poukázání kupní
ceny ve výši ... Kč a ... Kč za poštovné ve prospěch mého bankovního účtu č. .....,
nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení navráceného zboží.
S pozdravem

..............................................
(vlastnoruční podpis)